Contact

Disclaimer

Deze website is eigendom van Sticker H&T

Contactgegevens:

Sticker H&T, Abeelseweg 236, 8970 Poperinge
Tel: 057 336023
E-mail : administratie@stickerht.be
0ndernemingsnummer: BE 0597 650 850

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Sticker H&T op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op administratie@stickerht.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Sticker H&T uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Sticker H&T omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Sticker H&T contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Cookiebeleid

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Sticker H&T verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer. Indien u dit als prospect niet wil, volstaat een mail. U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan Sticker H&T, Abeelseweg 236 te Poperinge, mail. Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het algemeen beleid, klik hier.


Scroll terug naar boven

Disclaimer - Algemeen beleid inzake gegevens

Test